CollectClub PostNl

PostNl heeft haar beleid voor toezending van Collect gewijzigd. Voorop staat, dat voor iedereen die Collect voor het eerst ontvangt, de eerste vier nummers gratis blijven. Wanneer u jaarlijks voor minimaal € 25,- aan producten bij PostNl CollectClub koopt, blijft u het blad gratis ontvangen. CollectClub leden die minder dan € 25,- per jaar aan producten bij CollectClub kopen, moeten € 10,- per jaar voor toezending van het blad betalen. Het blad blijft gratis voor leden en klanten van verenigingen en handelaren met een centrale inkoop bij de CollectClub. Let hierbij op de voorwaarden en informatie van uw vereniging.

Wat betekent dit nu voor de leden van de Deventer Postzegelvereniging ?

Alle leden kunnen:

 • Zich opgeven om Collect te ontvangen.
 • Collect gratis afhalen op de verenigingsavond (welke avond is afhankelijk van het tijdstip waarop wij Collect ontvangen).
 • Collect per post laten toesturen. Dit brengt echter voor de vereniging extra kosten met zich mee. Deze kosten bedragen ca. € 1,50 per keer. Dus zijn we genoodzaakt per jaar hiervoor € 6,- in rekening te brengen. E.e.a. dient voor het volgende jaar per automatische incasso betaald te worden in december. Aanmelding in de loop van het jaar zullen naar rato worden verrekend. Indien mocht blijken dat we door grote aantallen tot een lager bedrag komen, dan wordt dit bedrag aangepast. Wist u al dat wij de mogelijkheid bieden om via onze vereniging de abonnementen van PostNl CollectClub af te nemen? Dit heeft voor onze vereniging tevens het positieve effect dat wij hiervoor van PostNl een vergoeding krijgen. Dus op deze wijze steunt u de vereniging nog eens extra, terwijl alle leden ook gratis Collect kunnen krijgen.

Hoe werkt één en ander?

 • Van leden, die via de vereniging artikelen van PostNl CollectClub kopen en Collect via de post willen ontvangen, wordt 5 % van het aankoop bedrag (maximaal € 6,-) tot december in mindering gebracht op de porto en administratiekosten.
 • In principe op dezelfde wijze en met dezelfde voorwaarden als bij  PostNl CollectClub.
 • U vraagt een opgave formulier aan bij ondergetekende en geeft daarna hierop aan welk abonnement(en) u in de toekomst wenst te krijgen. Dit formulier kunt u inleveren op de verenigingsavond of zenden naar het reeds ingevulde adres.
 • Om e.e.a. voor U eenvoudig te houden hebben we bij dit opgave formulier ook alvast een brief toegevoegd om het (de) abonnement(en) bij de PostNl CollectClub op te zeggen. U hoeft hier alleen nog maar het registratienummer en de datum in te vullen, de brief te ondertekenen en te verzenden.
 • Hiervoor zijn we echter wel genoodzaakt e.e.a. via automatische incasso af te handelen.
 • Tevens bieden wij de mogelijkheid om in onderling overleg het abonnementsgeld in maandelijkse termijnen (vooraf) af te schrijven.
 • Losse bestellingen kunt U altijd opgeven met de bestelnummers die ook de PostNl CollectClub gebruikt.
 • Voor deze extra bestellingen is het noodzakelijk, indien U ons nog geen machtiging voor een automatische incasso heeft gegeven, deze vooraf, per giro onder vermelding van de gewenste bestelnummers of contant op de verenigingsavond, te voldoen.
 • Na ontvangst door de vereniging kunt U de bestelde artikelen afhalen op de verenigingsavond of indien dit op bezwaren stuit, in onderling overleg met ondergetekende. Hierbij dient U er rekening mee te houden dat wij aan een bepaalde minimumafname zijn gebonden, zodat niet gegarandeerd kan worden dat uw bestelling direct de volgende verenigingsavond al aanwezig is.

Voor vragen over dit onderwerp en extra bestellingen kunt U terecht bij:

Harrie Kerkdijk, P. Bothstraat 48, 7412 GS, Deventer Telefoon: 0570 – 618909 (alleen ’s avonds en in het weekend) E-mail: rondzending@deventerpostzegelvereniging.nl Let wel, Harrie Kerkdijk is alleen contactpersoon voor de Deventer Postzegelvereniging!