Lid worden?

Kom eens geheel vrijblijvend langs op een van de gezellige verenigingsavonden. Elke 3e maandag van de maand in de Van Vlotenhof, van Vlotenlaan 85, Deventer. Het bestuur zal u graag ontvangen en meer vertellen over de vereniging en haar activiteiten.

De Deventer Postzegelvereniging kent twee soorten lidmaatschappen:

– Lidmaatschap van de NVPV afdeling Deventer. Kosten lidmaatschap in 2015: €42,- .

– Lidmaatschap van de Deventer Postzegel Club (DPC), géén landelijk lid, géén abonnement op maandblad Filatelie. Kosten lidmaatschap in 2015: €23,-.

Voor meer informatie mail naar: info@deventerpostzegelvereniging.nl.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar.


Voordelen van het lidmaatschap

– Tien maal per jaar organiseert de afdeling een verenigingsavond, meestal de 3e maandag van de maand.

– De NVPV Deventer bezit alle catalogi van Michel, die door leden gratis geleend kunnen worden.

NVPV leden krijgen het landelijke postzegelmaandblad Filatelie en het verenigingsblad de Stokvispost. Leden van de Deventer Postzegelclub krijgen alleen het verenigingsblad de Stokvispost.

– Alle leden kunnen deelnemen aan het rondzendverkeer. Deelnemers krijgen minstens zes maal per jaar een doos rondzendboekjes met postzegels die door andere leden te koop worden aangeboden. U kunt dan in alle rust bekijken of er geschikt materiaal bij zit. Ook is het voor alle leden mogelijk zelf zegels voor het rondzendverkeer aan te bieden.

– Af en toe is er een lezing over een interessant filatelistisch onderwerp.

– De afdeling Deventer heeft een bescheiden filatelistische bibliotheek, maar NVPV leden kunnen gebruik maken van de landelijke bibliotheek in Baarn, die één van de grootste van West-Europa is.

– Leden die een collectie willen verkopen of nabestaanden van leden die een collectie hebben geërfd kunnen bij de vereniging deskundig advies krijgen hoe te handelen.

– Via het lidmaatschap van de vereniging kunnen NVPV leden met eigen collecties deelnemen aan postzegeltentoonstellingen in binnen- en buitenland.