Lid worden?

Kom eens geheel vrijblijvend langs op een van de gezellige verenigingsavonden. Deze worden gehouden op elke 3e maandag van de maand in de Van Vlotenhof, van Vlotenlaan 85, Deventer. Het bestuur zal u graag ontvangen en meer vertellen over de vereniging en haar activiteiten.

De  kosten van het lidmaatschap van de Deventer Postzegelvereniging zijn, afhankelijk van het soort lidmaatschap, € 23 of € 43,60 per jaar.

Voor meer informatie mail naar: info@deventerpostzegelvereniging.nl.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar.


Voordelen van het lidmaatschap

– Tien maal per jaar organiseert de afdeling een verenigingsavond, meestal de 3e maandag van de maand.

– De Deventer Postzegelvereniging bezit alle catalogi van Michel, die door leden gratis geleend kunnen worden.

– Leden ontvangen het verenigingsblad de Stokvispost. Voor senior leden sluit de vereniging een collectief abonnement op het landelijke postzegelmaandblad Filatelie af.

– Alle leden kunnen deelnemen aan het rondzendverkeer. Deelnemers krijgen minstens zes maal per jaar een doos rondzendboekjes met postzegels die door andere leden te koop worden aangeboden. U kunt dan in alle rust bekijken of er geschikt materiaal bij zit. Ook is het voor alle leden mogelijk zelf zegels voor het rondzendverkeer aan te bieden.

– Af en toe is er een lezing over een interessant filatelistisch onderwerp.

– De  Deventer Postzegelvereniging is aangesloten bij de KNBF. Via de vereniging kunt u gebruik maken van de diensten van de KNBF.

– Leden die een collectie willen verkopen of nabestaanden van leden die een collectie hebben geërfd kunnen bij de vereniging deskundig advies krijgen hoe te handelen.

– Leden van de vereniging kunnen via de KNBF met eigen collecties deelnemen aan postzegeltentoonstellingen in binnen- en buitenland.