Disclaimer

Algemeen
Geen enkel onderdeel van deze website, het domein, de broncode, of anderzins mag worden verspreid, gekopieerd of veranderd zonder toestemming van de website eigenaar/beheerder.

Afbeeldingen, media en overige content.
Zowel webhost als website-eigenaar geven te kennen niet aansprakelijk te zijn voor eventuele copyrighted foto`s, media of andere content die zonder toestemming van de rechthebbende zijn geplaatst op deze website.
Dit, vanwege het feit dat het ondoenlijk is om aan iedere persoon die mogelijkerwijs op een foto o.i.d. staat zijn of haar toestemming te vragen voor publicatie. Dit komt o.a. voort uit het feit dat de personen in kwestie bijvoorbeeld bezoekers van onze verenigingsavonden danwel open toegankelijke beursdagen zijn.

De eigenaar van de content op www.deventerpostzegelvereniging.nl en verwante websites verzoekt dan ook expliciet om contact met hem op te nemen indien u materiaal waarop u de rechten bezit op deze website tegenkomt en u dit materiaal verwijderd wenst te hebben.

De foto`s welke geplaatst zijn op deze website mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, tenzij toestemming verkregen wordt via de beheerder van de website cq het bestuur van de vereniging in kwestie.

Mocht u content op deze website willen gebruiken in een redactionele uiting van u (bijvoorbeeld in kranten, bladen, tijdschriften, internet-website e.d.), dan dient de eigenaar van www.deventerpostzegelvereniging.nl hiervan van tevoren op de hoogte te worden gesteld. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen publicatie van content door derden te verbieden. Contact opnemen kan via het contact-formulier op de website.

Gebruik website
Eigenaar/beheerder van reeds genoemde website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan o.a. computerapparatuur of welke vorm van schade dan ook na gebruik van reeds genoemde website.
Eigenaar kan garanderen dat eigenaar/beheerder van de website zelf geen virussen, spyware, ongewenste advertenties of andere potentieel gevaarlijke zaken zal publiceren.
Eigenaar/beheerder kan echter niet garanderen dat, door bijvoorbeeld overmacht inzake een hack-situatie, deze site eventueel schadelijk zou kunnen zijn voor een bezoeker.
Daarom aanvaardt de eigenaar/beheerder van reeds genoemde website geen aansprakelijkheid naar aanleiding van gebruik van de website.

Cookiewet
De cookiewet is een wet die te maken heeft met het feit dat sommige websites mogelijkerwijs cookies op uw computer plaatsen. Een cookie is in principe een soort profielbestand waaraan de website u als bezoeker kan herkennen. Ook kan bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer middels een cookie in de statistieken van de website in kwestie verschijnen. Mogelijkerwijs plaatst deze website 1 of meerdere cookies op uw computer. Indien u deze website bezoekt gaat u hiermee akkoord.

Gegevens
Het is mogelijk dat wij u vragen om uw persoonsgegevens in te vullen, om bijvoorbeeld contact met ons op te nemen. Dit is onvermijdelijk omdat wij, zonder dat u uw gegevens invult, niet kunnen reageren op uw bericht. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en worden deze uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen u en de websitebeheerder danwel enig ander persoon welke sterke affiniteit met de site in kwestie heeft. Uw e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en zal, nadat de communicatie ten einde is gekomen, niet voor een andere doeleinden gebruikt worden.

Nog vragen? Gelieve contact op te nemen via het contactformulier op reeds genoemde website.

***Eigenaar van desbetreffende website dient zich het recht toe deze disclaimer ten alle tijden aan te passen zonder vooraf aangekondigde melding hiervan.***