Verkoopvoorwaarden

– De veilingcommissie beoordeelt de kavels naar beste weten op de kwaliteit. Voor aanvang van de veiling liggen de kavels voor de belangstellenden ter inzage. Kopers dienen de kwaliteit zelf te controleren.

– Gebruikte afkortingen bij de kwaliteitsomschrijving van de kavels:

** = Postfris, ongebruikt met originele gom, zonder plakker.

* = Ongebruikt, zonder gebreken, met originele gom, één of meer plakkers.

Ø = Gebruikt/gestempeld, zonder gebreken.

-Tijdens de veiling geldt de volgende veilingstaffel:

                Inzetprijs Verhoging per bod
                       t/m € 20,00   € 0,50
          €   20,00 t/m € 50,00   € 1,00
        €   50,00 t/m € 150,00 €   2,50
       € 150,00 t/m   € 500,00 € 10,00
                   boven € 500,00 € 25,00

– Over verkoopprijzen boven de 5 euro wordt 5% provisie berekend. Beneden de € 5,00 wordt € 0,25 per kavel berekend.

– Het is mogelijk om schriftelijk te bieden door de veilingcommissie op de hoogte te brengen van uw maximale bod. Hierbij dienen tegelijkertijd afspraken te worden gemaakt omtrent de betaling en de aflevering van de eventueel toegewezen kavels.

– Elk kavel wordt aan de hoogste bieder toegewezen. Bij onduidelijkheden tijdens de veiling neemt de veilingmeester een beslissing en kan hij het kavel opnieuw in veiling brengen.

– Betaling geschiedt à contant direct na afloop van de veiling. Er is geen pinautomaat aanwezig. Mobiele pinbetalingen zijn alleen voor leden mogelijk.

– Alle kavels worden zo goed mogelijk omschreven. Reclames van dozen, stockboeken en partijen worden niet geaccepteerd. Van losse zegels en series wordt de echtheid door de inzender gegarandeerd.

– Indien wordt geconstateerd dat een kavel niet beantwoordt aan de omschrijving, dient dit voor aanvang van de veiling te worden gemeld bij de veilingcommissie. In geval van juistheid van het bezwaar zal het kavel worden teruggenomen of wordt dit voorafgaand aan de veiling gemeld.

– Bij geschillen en situaties die niet in het reglement zijn genoemd beslist de veilingcommissie, indien noodzakelijk in overleg met het bestuur.