Inzendvoorwaarden

– De inzender levert de kavels in bij de veilingcommissie onder vermelding van naam en bankrekeningnummer.

– De inzender ontvangt van de veilingcommissie een schriftelijk bewijs van inname van de kavels.

– Op verzoek van de inzender kan gebruik worden gemaakt van een door derden opgesteld keuringsrapport. Kosten van dit rapport zijn voor rekening van de verkoper.

– De inzetprijs van een kavel wordt door de veilingcommissie bepaald, indien gewenst in overleg met de inzender.

– De vereniging berekent de inzender, m.i.v. 1 januari 2018, 15% provisie over het bedrag dat het kavel in de veiling heeft opgebracht, met een minimum van € 0,25 per kavel.

– Kavels die uiteindelijk niet verkoopbaar blijken zullen worden geretourneerd aan de inzender.